Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

Choose a location

  Odborné znalosti v celém hodnotovém řetězci

   Farmaceutický průmysl a zdravotní péče

   Řešením složitého problému je častokrát jednoduché řešení. Ve společnosti BASF si uvědomujeme, že pro farmaceutické společnosti jsou nejdůležitější inovace, rychlost uvedení na trh a efektivita nákladů. Díky odborným znalostem v celém hodnotovém řetězci farmaceutického průmyslu přinášíme řešení všech tří aspektů, od laboratoře až po uvedení na trh. Když odborníci podněcují vznik jednoduchých řešení, je to proto, že ve společnosti BASF tvoříme chemii.

   Našim zákazníkům nabízíme široké portfolio účinných látek, pomocných látek a meziproduktů – od metabolického profilování, rozpouštědel, katalyzátorů a činidel přes účinné látky v léčivech, pomocné látky v léčivech, jako jsou například solubilizéry, až po plasty pro odvětví zdravotní péče a diagnostiky. Kromě toho vyrábíme a prodáváme exkluzivní pokročilé meziprodukty a účinné látky, které jsou na míru šité specifickým potřebám našich zákazníků.

   Vedoucí postavení v oblasti inovací

   Náš úspěch – ale i úspěch našich zákazníků – je postaven na výzkumu a inovacích. Ve společnosti BASF to znamená více než jen nové produkty; zahrnuje to i vylepšené procesy. Naše rozsáhlé odborné zkušenosti využívá více než 10 000 specialistů na celém světě při svém výzkumu a vývoji prakticky ve všech odvětvích chemie. Interdisciplinární a mezinárodní spolupráce, včetně spolupráce s externími partnery, jako jsou univerzity a průmyslové subjekty, nám pomáhá zajistit, abychom zůstali na čele.

   Zajišťujeme standardy vysoké kvality

   Trvale vysoká kvalita je naší nejvyšší prioritou – a nejen proto, že farmaceutická výroba podléhá přísným předpisům. Máme i vlastní přísné interní normy. Naše výrobní zařízení jsou certifikována podle normy ISO 9001 a splňují aktuální zásady správné výrobní praxe všude tam, kde je požadována. Provádějí se v nich pravidelné kontroly ze strany národních i mezinárodních orgánů, včetně amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Nové nařízení Evropské unie o chemických látkách REACH klade na obchodní společnosti ještě vyšší požadavky v oblasti dohledu nad výrobkem a informacemi o bezpečnosti látek. Protože chceme pomoci našim zákazníkům splňovat požadavky nařízení REACH, rozhodli jsme se podělit o své znalosti v oblasti evropské legislativy a nabízíme k tomuto účelu specializované balíčky.

  TOP
  PROD-AEM